KS DREAM EŁK

W roku 2016 fundacja powołała klub sportowy KS Dream Ełk.

Do podstawowych zadań Klubu Sportowego Dream Ełk należy:

 1. Zrzeszanie dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcje i zespoły sportowe dla upowszechniania sportu oraz osiągania jak najlepszych wyników szkoleniowych i wychowawczych.
 2. Wszechstronne rozwijanie różnych form i dyscyplin kultury fizycznej mających na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.
 3. Prowadzenie pracy szkoleniowo-treningowej.
 4. Organizowanie imprez sportowych.
 5. Stwarzanie zawodnikom Klubu odpowiednich warunków uprawiania sportu poprzez:
  a)    prowadzenie zajęć,
  b)    zapewnienie bezpiecznych warunków uprawiania sportu,
  c)    udostępnienie sprzętu i urządzeń sportowych,
  e)    nagrody i wyróżnienia.
 1. Prowadzenie szerokiej działalności informacyjno-promocyjnej o pracy i wynikach Klubu.
 2. Inicjowanie różnych form działalności celem pozyskania środków finansowych na realizację podstawowych zadań szkoleniowo-wychowawczych.
 3. Podejmowanie przedsięwzięć w kierunku rozwoju i rozbudowy bazy sportowej.