DOKUMENTY FUNDACJI

Poniżej znajdą Państwo najważniejsze dokumenty prawne dotyczące Fundacji Rozwoju Sportu 4all.

Zachęcamy Państwa także do zapoznania się ze Statutem Fundacji.

Znajdą w nim Państwo ważne informacje dotyczące naszej organizacji oraz obszarów jej działalności, m.in.:

  • informacje o Zarządzie Fundacji,
  • cele i zasady działania Fundacji,
  • sposoby w jaki Fundacja realizuje swoje cele