O NAS

Fundacja Rozwoju Sportu „4all” została powołana w 2016 roku, w celu upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Zgodnie z założeniami statutowymi fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez prowadzenie działalności promocyjnej zmierzającej do popularyzacji sportu w społeczeństwie lokalnym, ukierunkowanie młodzieży na sportowy model życia i pozyskanie jak największej liczby dzieci, młodzieży i osób dorosłych do uprawiania sportu, w szczególności piłki siatkowej.
Fundacja, zgodnie z brzmieniem ustawy o kulturze fizycznej, prowadzi Klub Sportowy Dream Ełk i jest posiadaczem klubowej licencji WMZPS, uprawniającej do udziału w rywalizacji sportowej.
W poprzednim sezonie sportowym 2016/2017 drużyny KS Dream Ełk zadebiutowały w warmińsko-mazurskiej lidze juniorów oraz  III Lidze seniorów.

Wspieramy wszelkie inicjatyw na rzecz aktywizacji społecznej i sportowej osób niepełnosprawnych w tym:

  • działalność informacyjno – promocyjna polegająca przede wszystkim na rozbudzaniu aktywności życiowej osób niepełnosprawnych,
  • kreowanie wizerunku osób niepełnosprawnych jako pełnoprawnych obywateli Rzeczpospolitej Polskiej,
  • tworzenie platformy współpracy pomiędzy różnymi środowiskami osób niepełnosprawnych.
  • wspieranie inicjatyw lokalnych w zakresie edukacji, kultury i sztuki, turystyki, sportu i rekreacji osób niepełnosprawnych.